instagram

WP API + Lumen + ReactJS & massa API:er

I dagarna har vi släppt ut HD-Sydsvenskans nya kundservice. Tidigare har vi ofta gått all in på någon monolit (epi-server eller wordpress) med i detta projekt valde vi istället att bygga på flera små delar. Riktigt intressant projekt genomfört av de briljanta dev Pär Lönn Wege och webOps Noah Williamsson.

Ungefär så här ser det ut.

Backend

  • WordPress och WP REST API, där vi har gjort ett antal egna endpoints för att leverera ut data för texter som till exempel FAQ, och olika typer av tidsinställda meddelanden.
  • Kayak API vår plattform för prenumerationer
  • Carma API som hanterar utskicka av nyhetsbrev
  • S+ Bonniers SSO som står för användarhantering
  • Microsoft Dynamics AX som tar emot kundärenden
  • Dibs för transaktioner

Frontend

  • Lumen ramverk för att hämta in data från de olika API:erna och utgör grunden i webbappen
  • ReactJS som renderar frontend, vi valde att inte server-rendera komponenter