instagram

Nästa generations CMS, vilket blir det?

För 7-8 år sedan fanns en stor mängd system för att bygga sajter med, men de senaste åren har WordPress tagit väldigt mycket mark, och andra ha tappat. WP har gjort ett bra jobb, men får numera kritik mot koden (i core) är trasslig och inte i synk med rådande tankar kring hur man designar en webbapplikation.

Kanske beror det på att WP-grunden skrevs för över 10 år sedan och att man inte vill bryta bakåtkompatibilitet eller komplicera livet för alla som har lärt sig WP utan och innan. Kanske beror det på att WP fortfarande fungerar så otroligt bra? Varför ska man ändra något då?

Språket PHP har utvecklats väldigt mycket på senare tid, och fått en nytt lyft. Det har resulterat i flera nya ramverk, och flera nya CMS som tagit till sig modern arkitektur. Jag tänker på projekt som Symfony, Laravel, och tex. pakethanteringen Composer.

Man kan tro att även WP sneglar på allt nytt och planerar för en lite större uppdatering. (som tex. Drupal, nämligen att man skriver om stora delar av sin kärna). Men nej, det gör man inte alls, och det har hittills varit otroligt framgångsrikt.

Vad talar för att WP kommer vara ledande om ytterliggare 10 år? och vilket annat CMS kan ta över tronen om WP skulle falla? Denna vecka har jag tittat på två nya, Pagekit och October CMS. Båda bygger på MVC, de kräver nästan den senaste versionen av PHP, och de känns riktigt fina. Väl dokumenterade, väl strukturerade.

En sak som verkligen förvånar är att de använder exakt samma grundtanke som WP redan har när det gäller hur man bygger sin webbsajt. Det är menyer, sidor, widgets, användare och redigering av innehåll i formulär. Det var vad WP gjorde för 10 år sedan, blir man en framtida vinnare på det? Troligen inte.

Det hade varit mer intressant om någon lanserade ett CMS som tänkte nytt i hur man redigerar sidor, hur man skapar sidor, hur man hanterar media. EPI-server har i version 7 tagit just det greppet, och ärlighetens namn tror jag beslutsfattare bryr sig mer om redaktörsläget än hur filerna är strukturerade i applikationen. Så länge nya CMS inte leverera nya sätt att arbeta med innehållet så kommer WP fortsätta vara ledande, tror jag.