instagram

Vad händer egentligen med WordPress 3.6?

Kära WordPress vad är det som händer med versin 3.6? Tidigare i veckan meddelades att Editorial Flow droppas för att det blir för komplext. Och nu får den som uppdaterar till senaste utvecklingsversionen (just nu 3.6-alpha-23451) se följande.

3-6

Detta är alltså uppdaterade Post Formats. Dessa har funnits tidigare men haft en ganska undanskymd tillvaro. Tanken är bra och jag har länge irriterat mig på att man inte kunnat skapa egna Post Formats utan bara haft tillgång till de som funnits inbyggda. Så ändringar i API:et för att förbättra detta är välkommet.

Men att lägga till ytterligare 10 flikar i vyn för att skriva poster känns, ja jag säger det, katastrofalt. WordPress är redan idag ganska komplext och gränssnittet är långt ifrån självklart. Ska man ändra i gränssnittet så borde det handla om förenkling, ta bort saker, underlätta. Jag hoppas verkligen att det inte kommer se ut så här när 3.6 kommer till sommaren.