instagram

WordPress infografik – 25% av alla sajter körs på WP

WordPress är utan konkurrens världen största CMS om man ska tro på Yoast statistik, och det ökar. Med total marknadsandel på över 50% (Drupal ligger under 7%) och en ökande användarbas kallar man det helt riktigt för ”WordPress a global phenomenon”.