instagram

Prata mindre, koda mer – bygg prototyper

Många webbprojekt har väldigt många möten, planering och workshops. Vi webb-folk verkar nämligen tro att saker som design, strategier och funktioner måste vara specade och klubbade innan man drar igång kodandet. Orsaken till det kan vara att vi tror att mängder tid kommer slösas bort på felutvecklade saker, om vi inte vet exakt vad som ska göras före vi drar igång. Vi kunde inte ha mer fel.

Utveckling, kodande och design är sammanflätat i en kreativ process så det går helt enkelt inte att dela in dessa i separerade arbetsuppgifter. Det ena ger input till det andra och tillsammans skapas insikter som annars skulle vara omöjliga att upptäcka.

Tänk dig en krukmakare som sätter sig med en platt klump lera, krukmakaren har givetvis en bild av vad som ska göras men insikter längs med arbetet förändrar förutsättningarna och påverkar slutresultatet. Just denna lerklumps speciella egenskaper eller möjligheter skapar helt nya lösningar. Exakt samma sak gäller för webutveckling så; starta alltid era projekt med att bygga en halvtaskig prototyp, förbättra den efterhand eller släng och starta om. Ta bort några möten och ersätt de med kodande, så ska du se att slutresultatet träffar ännu bättre.

Vill du veta mer om prototyper så finns det utmärkt läsning här.