instagram

LESS för WordPress

Dynamisk CSS (LESS) är riktigt intressant. För visst har även du velat kunna sätta variabler i ett stylesheet, för att sedan använda rakt igenom och därmed bara få ett ställa att ändra på. Det finns flea olika sätt att implementera Less på i WordPress. Artikeln ”How to implement LESS in WordPress, first approach” beskriver hur man gör det ”för hand”, men man kan även använda en färdig plugin, till exempel denna, Less.js for WordPress.