instagram

Så använder du Pointers i WordPress 3.3

Ganska snart kommer WordPress i en ny version, 3.3. En spännande sak som verkar gå med är konceptet Pointers. Tanken är att man på ett enkelt sätt ska kunna flagga för nya funktionalitet i wp-admin. Tanken är inte helt ny och båda Facebook och Gmail använder något liknande för att presentera nyheter för sina användare.

Eftersom 3.3 inte är släppt än kan saker komma att ändras men vill du testa redan nu så ladda hem senaste versionen av wp, och kopiera sedan in koden här nedan i functions.php i ditt tema.

Principen är ganska enkel, först lägger du till script och style som behövs (med enqueue), därefter lägger du innehållet i din pointer i en variabel, och sist kör du lite jquery och hakar på en pointer till ett #id någonstans i wp-admin.

Vill man går det att ändra på ”position” och ”arrow” för att designa om sin pointer så den passar placeringen på skärmen optimalt, pilen åt höger eller vänster osv. I mitt fall har jag lagt in funktionen i min Related Images för att påminna användarna att konfigurera pluginen, smidigt.

[php]

add_action( ‘admin_enqueue_scripts’, ‘mitt_script’ );

function mitt_script() {
$visa_min_pointer = get_user_setting( ‘min_pointer’, 0 );
if ( ! $visa_min_pointer ) {
wp_enqueue_style( ‘wp-pointer’ );
wp_enqueue_script( ‘wp-pointer’ );
wp_enqueue_script( ‘utils’ );
add_action( ‘admin_print_footer_scripts’, ‘mitt_admin_pointer_script’ );
}
}

function mitt_admin_pointer_script() {
$p_content = ‘<h3>Rubriken i min Pointer</h3>’;
$p_content .= ‘<p>Brödtext i min pointer</p>’;
?>
<script type="text/javascript">
//<![CDATA[
jQuery(document).ready( function($) {
$(‘#menu-settings’).pointer({
content: ‘<?php echo $p_content; ?>’,
position: {
my: ‘right top’,
at: ‘left top’,
offset: ‘0 -2’
},
arrow: {
edge: ‘left’,
align: ‘top’,
offset: 10
},
close: function() {
setUserSetting( ‘min_pointer’, ‘1’ );
}
}).pointer(‘open’);
});
//]]>
</script>
<?php
}

[/php]