instagram

Lägg till en sökruta i dina WordPress-menyer

Ibland vill man ha in annat i sina menyer än det som menyeditorn erbjuder. Till exempel kan en liten sökruta vara bra, och ligger den direkt inom en <ul> <li> blir det enklare att styla och få allt att se bra ut. Då finns detta lilla fina filter (wp_nav_menu_items) att tillgå.

[php]
add_filter(‘wp_nav_menu_items’,’search_box_function’, 10, 2 );
function search_box_function ( $nav, $args ){

$return = "<li class=\"search\">";
$return .= "<form action=\""/\" method=\"get\">";
$return .= "<input type=\"text\" name=\"query\" placeholder=\"Search\">";
$return .= "<button name=\"\" type=\"submit\" value=\"Search\"></button>";
$return .= "</form>";
$return .= "</li>";
$nav = $nav.$return;

return $nav;
}
[/php]

Du får in menyn via $nav och kan loppa igenom eller som i detta fallet bara lägga till ytterligare ett element i slutet av menyn, därefter returnerar du tillbaka, enkelt och väldit praktiskt. Funktionen lägger du som som vanligt i functions.php.