instagram

Läsning: Konfa wp för flera miljöer och säkerhet

Fredagsläsningen denna vecka blir ett antal länkar till inspiration, konfning (kärt ämne) och säkerhet.

TV om inspirerande om olika sätt att närma sig ett tema-design-arbete på. Kanske passa detta inte alla men det finns bra saker att snappa upp.
http://wordpress.tv/2011/02/07/jeff-milone-david-morgan-approaching-theme-design/

Säkerhet är viktigt och detta om hur man bör hantera sin chmod på filer är bra och viktigt att hålla koll på. Alltså:  Massa bra om rättigheter på filer, något man sällan tänker på tyvärr
http://codex.wordpress.org/Changing_File_Permissions

OM du ska nördblogga och klippa in kod i dina poster är en vettig highlighter ett absolut måste, för wp finns bland annat denna.
http://www.viper007bond.com/wordpress-plugins/syntaxhighlighter/

En enkel plugin som kort och gott visar alla tillgängliga gui:element i ett wp-backen, alltid bra att ha till hands.
http://wordpress.org/extend/plugins/wordpress-admin-ui-reference-guide/

WordPress är inte den plattform i världen som är bäst förberedd på att köras på flera olika miljöer som dev, test, stag osv. Detta är dock ett sätt man kan lösa problemet på. Så konfar du för multimiljöer dvs.
http://viastudio.com/2011/02/08/configuring-wordpress-multiple-environments/