instagram

Läsning: 100 snippets och css-selektorer

Ruggigt bra om css-pseudoklasser. De börjar på allvar bli nyttiga nu när explorer 9 är släppt. Lova att sluta koda för ie 7 nu.
http://css-tricks.com/pseudo-class-selectors/

Vilka css-selektorer fungerar i vilka webbläsare, är ganska bra att ha koll på, men kanske måste inte allt fungera överallt för att man ska våga använda det.
http://kimblim.dk/css-tests/selectors/

100 wp-snippets, många klart bra och inspirerande
http://wpmu.org/shun-the-plugin-100-wordpress-code-snippets-from-across-the-net/

Vart tar dagstidningarnas design på webben vägen? Läs och begrunda.
http://www.vostok.es/blog/online-newspaper-design-expired-vs-modern

Gör egna screencast väldigt enkelt, bara att logga in och köra
http://www.screenr.com/ är skitbra